03.jpg

Surinaamsche Waterleiding Maatschappij

Added by teresa

0 reviews

Listed in General business

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


Voordat Paramaribo over een waterleidingnet beschikte was op de erven van de meeste huizen een waterput, die water verschafte voor huishoudelijk gebruik. Daarnaast werd regenwater opgevangen via de dakgoten en opgeslagen in gemetselde waterbakken onder de huizen of in grote ijzeren bakken naast de huizen. Maar vooral in de droge tijd was er vaak een drinkwater tekort in Paramaribo.

In 1928 werd opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om voor Paramaribo een waterleidingnet aan te leggen. Dr. J.W. Weijerman werd belast met dit onderzoek. Aan de hand van de verrichte boringen en proefpomping was hij ervan overtuigd dat er voldoende water van goede kwaliteit kon worden gewonnen te Republiek. De aanleg van waterleiding voor Paramaribo bleek echter meer een financieel dan een technisch vraagstuk, omdat er geen middelen beschikbaar waren. Daarom werd gezocht naar potentiele investeerders voor dit project.

Na onderhandelingen werd op 20 februari 1930 in Amsterdam de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij opgericht door de Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. tezamen met de Twentsche Bank N.V.
Er werd nader geo-hydrologisch onderzoek gedaan en in juni 1931 werd alvast het pand aan de Gravenstraat 9 – 11 (thans Henck Arronstraat) aangekocht om als kantoorgebouw te dienen. Dr. Weijerman werd als directeur aangesteld. Dr. Weijerman overleed echter kort daarna namelijk op 27 augustus 1931. Dhr. A.H. op ten Noort werd daarna benoemd tot directeur.

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Skip to toolbar