63.jpg

De nederlandsebasisschool Prinses Amalia

Added by teresa

0 reviews

Listed in Schools

Follow:

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


Missie
Onze missie is een stabiele school zijn waar de kinderen elkaar accepteren en zich veilig voelen. Een school waar iedereen met plezier naar toekomt en een warme plek waar elk kind tot zijn recht komt. De leerkracht begeleid elk kind in zijn of haar ontwikkeling. De leerkracht benadert het kind op een realistische en positieve wijze, waardoor de talenten, eigen aard en intelligentie worden ontdekt.

Visie
Wij zijn een basisschool. Kleine, jonge kinderen hebben veel aandacht en structuur nodig. Als basisschool hebben wij daarom naast een onderwijskundige visie, ook een pedagogische visie.

Onderwijskundige visie
Kinderen zijn verschillend. Ons uitgangspunt voor het geven van een goede instructie is de wijze waarop kinderen leren, het leertempo en het leervermogen van het kind. Om passend onderwijs te kunnen verlenen biedt de school zorg op maat. Het kind moet tot zijn recht komen, we sluiten aan bij wat kinderen al kunnen. We starten de uitleg vrijwel altijd met een groepsinstructie. Het kind dat extra uitleg nodig heeft, ontvangt individuele instructie waar nodig is.

Pedagogische visie
De Nederlandse Basisschool Prinses Amalia is ondersteunend, uitdagend en biedt veiligheid. Onze school is een plaats waar kinderen zich kunnen uiten, fouten mogen maken, maar waar ook eisen gesteld worden. Structuur en duidelijkheid is belangrijk voor kinderen. Een belangrijke waarde voor ons is samenwerken en zelfstandigheid. De leerkrachten behandelen de leerling met respect en begeleiden de omgang tussen kinderen. Iedereen gaat op een positieve manier met elkaar om. Leren en jezelf blijven ontwikkelen staat bij ons centraal. Van spelend tot zelfstandig leren. Dit bereiken we door een veilige, uitdagende en aantrekkelijke omgeving te creƫren.Het pedagogisch handelen op De Prinses Amalia wordt daarom gekenmerkt door:

1. Een sfeer van onderlinge verbondenheid;
2. Waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten);
3. Ruimte voor autonomie / zelfstandigheid;
4. Een kader van structuur en duidelijkheid;
5. Een ordelijke (onderwijs) omgeving, die weet te inspireren en te stimuleren;
6. Ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten, om samen te komen tot het beste resultaat voor onze kinderen.

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Skip to toolbar